loading...

Hoằng Pháp Trong Thời Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Tt. Thích Nhật Từ

loading...
Hoằng pháp trong thời cách mạng công nghiệp 4.0 - TT. Thích Nhật Từ Điều Cần Biết Về Cõi Âm | Thích Nhật Từ - Pháp Thoại Hay Nhất Không Xem Phí Cả Đời Người LÀM CHỦ SỐ PHẬN KHÔNG KHÓ - TT. Thích Nhật Từ VÔ THƯỜNG - Thích Pháp Hòa ( rất ý nghĩa) Sự thách thức của Công Nghệ 4.0 đối với Phật Giáo - TT. Thích Chân Quang Niệm Phật được gì (hay lắm) Thầy Thích Trí Huệ Vấn đáp Phật pháp ngày 10-10-2018 | Thích Nhật Từ TECHNOLOGY 4.0 ON THE WORLD/CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0/CÔNG NGHỆ 4.0 Ở THẾ GIỚI (P2) 9 điều không nên làm đối với cha mẹ -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com Vì Sao Tu Hoài Không Giác Ngộ - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 Bát Chánh Đạo 3: Chánh Ngữ - Lời nói từ ái và xây dựng (2/10/2009) - TT. Thích Nhật Từ Phật Dạy Giúp Đẩy Lùi Ung Thư và Đột Quỵ - Thuyết pháp Thích Phước Tiến Vấn đáp: Khái niệm Đạo Phật Ngày Nay, chết không phải là hết - TT. Thích Nhật Từ

Hoằng Pháp Trong Thời Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Tt. Thích Nhật Từ

©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

https://www.facebook.com/ThichNhatTu/

Fanpage:

https://goo.gl/9SmE4n

Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam:

https://goo.gl/yI9KOu

Kênh Âm nhạc Phật giáo:

https://goo.gl/QWyLYR

Kênh Vấn đáp Phật pháp :

https://goo.gl/jYQJbk

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, ngày 06-10-2018

Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ:

#hoangphap

#daophatngaynay

#thichnhattu

All Comments (0)